Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Tantrakoulutus Wild Heart Transformation 2020 Tampere

3.12.2020 @ 17:00 - 6.12.2020 @ 16:00

Tättärärättärärää! Maailma on mullistuksessa ja siihen on vastattava! Tantra on joustavaa ja niin mekin! Ihka ensimmäinen wht ikinä kaupunkiympäristössä! Wht muuttaa ensi talveksi kaupunkiin, tämä varmistaa osallistumisen mahdollisuuden useammalle, sillä täysihoitohintaa retriittikeskukseen ei silloin tule vaan saamme kustannukset pienemmäksi. Idea on uusi, mutta haluamme tämän tietoonne mahdollisimman pian, joitain pieniä muutoksia voi vielä ilmaantua! Mutta kaupunki pysyy! Hyppää matkaan
Sydän on villi ja vapaa! Kun löydämme omaan sydämeemme, omaan totuuteemme ja voimaamme, siitä käsin puhkeaa ennenkokematon muutos! Muutos kohti omaa autenttista itseä, sallimista, näkyväksi tulemista, rehellisyyttä ja vapautta!
Kuuletko kutsun?
“Matka tantran parissa on ollut ohjauksessanne enemmän kuin odotin. Olette onnistuneet luomaan joka kurssilla aidon, turvallisen ja rakkaudellisen tilan, missä itsensä tutkiminen ja työstäminen on tullut mahdolliseksi yhä syvällisemmin. Kurssit ovat olleet kaikin puolin ihmeellisiä ja inspiroivia. Kursseilla välittyy myös vahvasti ohjaajien tieto tantran maailmasta sekä ammattitaito ohjata erilaisia ihmisiä isossakin ryhmässä silti kaikki huomioon ottaen.” Teija, wht-ryhmäläinen
Syksyllä 2020 alkava Wild Heart Transformation-ryhmä on jo kymmenes WHT-ryhmä. Ensimmäisen vuoden jälkeen voit halutessasi hakea toiselle, ammatilliselle Tantric Life Coach -vuodelle.
Koulutus koostuu kolmesta pitkästä viikonlopusta ja yhdestä kuuden päivän jaksosta sekä välitapaamisista vertaisryhmissä. Vertaisryhmät, jotka kokoontuvat tapaamisten välissä, voivat muodostua lähellä toisiaan asuvista kurssilaisista. Koulutetut avustajat osallistuvat välitapaamisiin ja ne ovat tärkeä osa koulutusta.
Wild Heart Transformation- sekä Tantric Life Coach -koulutuksen on kehittänyt Shanti Limnell. Shanti on vuosia luotsannut itse näitä koulutuksia, mutta hänen maastamuuttonsa vuoksi wht-vuotta ohjaavat nyt hänen kokeneet oppilaansa. Shanti ohjaa edelleen itse toisen, eli Tantric Life Coach -vuoden.
WHT on maanläheinen ja käytännöllinen tapa tutustua tantraan pintaa syvemmältä. Opiskelu painottuu käytännön harjoituksiin, ja iso osa harjoituksista on kehollisia. Harjoituksia tehdään yksin, parityöskentelynä sekä ryhmässä.
Kurssin harjoitukset liittyvät mm. seuraaviin aiheisiin:
▪ Oma voima ja oman potentiaalin löytäminen
▪ Näkyväksi tuleminen, oman autenttisen itsen salliminen
▪ Kehotietoisuus, aistien herätteleminen
▪ Oman seksuaalisuuden hyväksyminen ja sen salliminen
▪ Omien ja toisten rajojen tunteminen ja ilmaisu
▪ Läsnäolo, aitous ja rehellisyys
▪ Kohtaaminen ja intiimiys
▪ Kosketuksen eri tavat ja merkitykset sekä tantrinen hieronta
▪ Seksuaalienergian tutkiminen
▪ Jakaminen turvallisessa ympäristössä ja ryhmässä
Tärkeimmät käyttämämme menetelmät ovat tantriset harjoitukset, erilaiset, usein aktiiviset meditaatiot, TRE-stressinpurkuliikkeet (Tension and Trauma Releasing Exercises), kehotyöskentely ja hieronta, kosketus- ja hengitysharjoitukset, piirityöskentely sekä tanssi.
Syksyllä 2020 alkavan uuden ryhmän ohjaajina toimivat Tantric Life Coachit Maria Passiniemi ja Virpi Makkonen. He ovat ohjanneet yhdessä myös vuoden 2019 Keski-Suomen ryhmää.
Palautetta ryhmäläisiltä:
” WHT-vuosi on ollut ihana matka parisuhteessa, mutta ennen kaikkea itseeni. Keholliset harjoitukset ovat tuoneet minua lähemmäs itseäni. Olen tarkentanut omalla kohdalla rajoja, intohimoa, sallivuutta ja arvostusta itseäni kohtaan. On ollut erittäin vapauttavaa kohdata kurssilla erilaisia ihmisiä, jotka kuitenkin ovat niin samanlaisia. Tantrasta on tullut elämäntapa, johon oli helppo matkata ja kotiutua. Ohjaajat osasivat luoda turvallisen ja toisia arvostavan tilan, jossa oli helppo olla.” Niina, wht-kurssilainen
“WHT Huikko kutsui minua mukaan, kun halusin tantran säännölliseksi osaksi elämääni ja itseni osaksi säännöllistä ja ”suljettua” ryhmää, joka tarkoittaa minulle myös turvallisuutta. Olin käynyt TLC-ohjaajien tantrailloissa aiemmin ja koen, että tämä tapa harjoittaa tantraa on minulle hyvin sopiva. Virpi ja Maria ovat olleet ohjaajakaksikkona minusta tasapainoinen tiimi. Heidän erilaiset tulokulmat aiheisiin antavat kattavaa näkemystä kulloisestakin asiasta. Turvallinen energiatila on ollut kaiken keskiössä ja niin sen minusta kuuluu ollakin, kun työskennellään ”ydinihmisyyden” ja tunneasioiden äärellä. WHT-kokonaisuus on ollut rakenteellisesti itselle hyvin sopiva myös. Arvostan myös kovasti sitä, että teoriaa on ammennettu käytännön harjoitteiden tueksi ja täydennykseksi sopivasti, eikä liian vähän, mikä on ollut yleinen ilmiö tämän ”genren” parissa. Jos turvallinen tantra ja itsetutkiskelu sekä henkilökohtainen kasvu kutsuu, niin suosittelen!” Eija Selina, wht-kurssilainen
Maria on terveydenhoitaja, Tantric Life Coach, de-armouringhoitaja ja -kouluttaja. Maria ohjaa tällä hetkellä Keski-Suomen 2019 wht-ryhmää sekä toista wht-ryhmää Pyhtäällä Kaakkois-Suomessa. Lisäksi hän kouluttaa de-armouring -hoitajia yhdessä puolisonsa Janne P.:n kanssa sekä huolehtii TLC-vuoden hierontaosuudesta. Wild Heart Transformation -ryhmän ohjaaminen on Marialle unelmatyö, kutsumusammatti ja tila, jossa toteutua omassa potentiaalissaan parhaalla mahdollisella tavalla. Maria on myös äiti neljälle lapselleen ja puoliso ihmeelliselle kumppanilleen, jonka kanssa yhdessä kuljetaan tantran, rakkauden ja kasvun polkua. Marialle tantran tie on ollut avain itsensä sallimiseen ja näkyväksi tulemiseen niin herkkyydessä ja varjoissa, kuin voimassa ja loistossakin. Marialle tärkeimpiä teemoja tantrassa ja elämässä ovat Rakkaus, Turva ja Autenttisuus, jotka hänen mielestään ovat yhtäläisyysmerkeillä. Marian tapa ohjata on rakkaudellinen, turvallinen, virtaava, intuitiivinen, rohkea ja kannatteleva.
”Maria antaa ohjatessaan avuksesi, tueksesi ja turvaksesi koko olemuksensa ja ruumiillistaa Universumin rakkautta ohjatessaan sinua kohti uutta elämääsi, jossa voit kylpeä vapaudessa ja kaiken hyväksymisessä juuri nyt ja aina.” Emilia, wht-kurssilainen
”Tunnen suurta kiitollisuutta, että oot tehnyt osaltasi tän matkan meille kaikille osallistujille mahdolliseksi. Koen, että ohjaamisesi on huomioivaa, turvallista, ammattitaitoista, ja arvostan sitä että tuot esille myös teoriapohjaa käytännön harjoitusten tueksi. Ja jotenkin niin huikeaa ja liikuttavaa ajatella ja nähdä kuinka sun tekemä työ vaikuttaa meissä kaikissa, myös meidän läheisiin. Kuinka laajalle se kaikki valo leviää.” Hannamari, wht-kurssilainen
Virpin uteliaisuus, energisyys ja avarakatseisuus elämää kohtaan ovat tuoneet hänet tähän paikkaan, josta maailmaa nyt katsellaan. Hän on Tantric Life Coach ja keväällä 2019 hän valmistui TRE-ohjaajaksi. Lisäksi hän on tehnyt vuosia eri muodoissa ihmisläheistä työtä mm. Intuitiivisena energiahoitajana. Tällä hetkellä hän ohjaa Keski-Suomen 2019 WHT-ryhmää ja pitää TRE-viikkotunteja sekä tantrailtoja. Tantrinen polku on ollut syventävä ja kokemuksellinen tie valoisaan olemukseen. Virpi kokee, että vapaana virraten luottaen intuitioon ja oman sydämen kuunteluun tapahtuu elämän pieniä suuria ihmeitä. Autenttisuus itseä kohtaan on rohkean raakaa ja matka todelliseen muutokseen. Omalla hyväksyvällä ja läsnäolevalla esimerkillään hän innostaa muita kohtaamaan itsensä ja siirtymään kohti vapautuneempaa ja ilon täyteisempää elämää.
” Tunnelma, jonka Virpi tuo mukanaan tilaan ja vuorovaikutukseen on lämmin, aito, rohkea ja samalla täydellisen turvallinen. Tantrakurssin vetäjältä vaaditaan paljon, jotta kurssista muodostuu aidosti hyvä ja rakentava kokemus jokaiselle. Tässä auttaa luottamusta herättävä olemus, vahva ammattitaito sekä rento ja selkeä viestintätaito. Virpin vaikutus on inspiroiva ja rauhoittava ja hän osaa hyvin selkeästi havainnollistaa sekä omien rajojen vetämistä että avarakatseista turvallista kokeilemista ja oman mielen tutkimista.”
Nainen tantraillasta
“Virpillä on kypsä ja ikinuori – iätön olemus, jolla hän tulee hyvin toimeen meidän kaikkien kanssa. Hän tietää tre:stä hyvin paljon ja on tre-ohjaajana paras, jonka tunnen! Virpi on ennakoluuloton ja välitön; rohkeiden omien ratkaisujen tekijä. Sen vuoksi hänen ohjaukseensa on helppo heittäytyä. ” Antti, wht-kurssilainen
Mukana koulutuksessa myös wht-koulutuksesta valmistuneet avustajat. Avustajat esitellään tapahtumassa myöhemmin.
Shanti Limnell kertoo luomastaan koulutuksesta:
Tantra on voimakas polku kohti muutosta ja heräämistä. Vuodesta 2012 lähtien TLC-koulutuksia – Tantric Life Coach training – vetäessäni olen huomannut oppilaitteni käyvän läpi perusteellisia muutoksia omassa elämässään ja omissa asenteissaan. Siksi ensimmäisen koulutusvuoden nimi on Wild Heart Transformation. Koulutuksen sisältö muotoutuu matkan varrella ja valmistelee oppilaita toiselle vuodelle, jonka päätteeksi he saavat Tantric Life Coach -sertifikaatin.
Koulutuksen sisällön muotoutumisella tarkoitan sitä, että eri moduulien sisältöä ei ole päätetty tarkasti etukäteen. Noudatamme sen sijaan koulutuksessa syntyvää energiaa ja käsittelemme harjoitusten, kokemusten jakamisen ja meditaatioiden aikana esille nousevia asioita.
Matkan tarkoituksena on luoda voimakkaampi ja mutkattomampi yhteys omaan sydäntilaan. Sydän on spontaani ja villi. Kun olet yhteydessä omaan sydäntilaasi, olet myös yhteydessä omaan totuuteesi, tunnistat omia rajojasi ja omia tarpeitasi. Tunnet itsesi vapaammaksi tekemään elämääsi rikastuttavia ja rohkeita valintoja. Uskallat elää täydemmin! Esimerkilläsi pystyt innostamaan ja tukemaan myös ystäviäsi. Pystyt vaikuttamaan omaan elinympäristöösi ja maailmaan positiivisella tavalla.
Wild Heart Transformation on yksivuotinen prosessi, joka koostuu lähitapaamismoduuleista, pienryhmätapaamisista ja koulutettujen avustajien ohjaamista ohjatuista välitapaamisista. Koska matkaa taitetaan saman ryhmän kanssa, se eroaa monista tavallisista tantrakursseista. Koko ryhmän yhteinen prosessi ja tutut osanottajat mahdollistavat joka kerta entistä syvemmän matkan.
Ensimmäisen vuoden jälkeen päätät, haluatko syventää omaa prosessiasi ja oppia käytännön taitoja tantrisen lähestymistavan ammattimaiseen käyttöön.
Jos haluat elämääsi muutosta ja sinulla on rohkeutta haastaa itsesi ja toimia maailman kannalta merkittävällä tavalla, koulutus voi olla juuri sinua varten!
Kurssipaikkana toimii nyt ensimmäistä kertaa ihana tantrakeskus Pesä Tampereen keskustassa. Pesällä meillä on käytössämme sali, keittiö, suihku, wc ja muutama muu huone erilaisiin tarpeisiin. Pesällä ei voi yöpyä, mutta Pesällä pidettyjen muiden retriittien historia on osoittanut, että yöpaikat löytyvät yleensä paikallisten osallistujien luota. Ruokailu tapahtuu kaupunkin ravintoloissa ja omin eväin keittiössämme.
Joinain viikonloppuina järjestämme saunomismahdollisuuden ja tanssiaiset joissain toisissa tiloissa, nämä yksityiskohdat tarkentuvat myöhemmin.
Viimeisen viikon kurssipaikkana toimii loistelias Huikon kartano, luonnon helmassa, Toivakassa, vain kiven heiton päässä Jyväskylästä. Huikon kartano tarjoaa meille niin henkisen kuin fyysisen rauhan ja tilan matkallemme. Kartanossa käytössämme useita tiloja, sali, pienryhmähuoneita, ruokasali, majoitushuoneita jne. Sekä rantasauna ja ranta. Kurssilla tarjotaan kasvisruokaa kolme kertaa päivässä. Lisätietoja: http://www.huikonkartano.fi/
Hinta: 1450€ maksetaan kolmessa erässä, mahdollisuus tarvittaessa omaan maksusuunnitelmaan
+ tilavuokra Pesälle, hinta n. 25e/vrk/hlö, hinta voi päivittyä hieman osallistujamäärän mukaan + täysihoitomaksu 74e/vrk Huikon kartanoon toukokuun retriittiviikon aikana
Koulutuksen lähitapaamispäivät Pesällä:
to 3.12 – su 6.12.20
to 28.1 – su 31.1.21
to 4.3- su 7.3.21
ma 17.5 – su 23.5.21 (tämä viikko Huikon kartanossa Toivakassa, Jyväskylän lähellä)
Pidätämme oikeuden vielä pieneen hienosäätöön paikan/ajan suhteen.
Hakeminen tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot vähän itsestäsi sekä miksi haluat tähän koulutukseen, lisää myös kuva, hakemus lähetetään molempiin allaoleviin sähköpostiosoitteisiin: mariaphealing@gmail.com ja vapaanatuulissa@gmail.com
Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

Ryhmälle alkaa syksyllä 2020 rinnakkainen ryhmä Tammisaaressa.

https://facebook.com/events/s/tantrakoulutus-wild-heart-tran/219390569049819/?ti=cl

Details

Start:
3.12.2020 @ 17:00
End:
6.12.2020 @ 16:00
https://www.facebook.com/events/297860897891176/

Venue

Pesä
Näsilinnankatu 28 E 5
Tampere, Pirkanmaa 33200 Suomi
+ Google Map

Organizer

Maria P. Healing & Virpi