Janne P. @ WHF

Työpajaohjaaja, de-armouringhoitaja ja -kouluttaja

Janne P. on Tampereella asuva suurperheen isä ja isäpuoli. Hän on myös aviopuoliso, rakastaja, taiteilija, ja jo vuosia omaa kasvun matkaansa kulkenut oman onnensa seppä. Janne on toiminut tantrisen elämäntaidon valmentajana vuodesta 2019 ja on siitä lähtien ohjannut tantraan ja henkiseen kasvuun liittyviä työpajoja, sekä ollut kanssaohjaanana vuodenkin pituisilla taipaleilla. Hän on myös jäsenkorjaaja, sekä tantristen hoitojen ammattilainen ja kouluttaja, joka on puolisonsa kanssa kouluttanut de-armouringhoitajia suomeen. Jannelle tärkeitä ohjaamisen aiheita ovat muunmuassa häpeä ja siitä vapautuminen, seksuaalisuus, sekä oman elinvoiman löytäminen ja käyttöönotto. Hoitajana Janne työskentelee paljon traumatisoituneiden henkilöiden kanssa, sekä niidenkin kanssa, ketkä haluavat vain yksittäisiin hoitoihin työstämään jotain haastettaan. Tilanpitäjänä Janne on turvallinen, läsnäoleva, luova ja helposti lähestyttävä. Hänen olemuksestaan aistii herkkyyden ja voiman yhtäaikaisen läsnäolon.

Työpajat

Voima ja Herkkyys

Voima ja herkkyys ovat keskeisiä tekijöitä ihmisen elämässä ja samalla niissä on olemassa myös tietty vastakkaisuus. Voima ja herkkyys ovat osa samaa kokonaisuutta, eri puolia meissä, eikä herkkyyden ja haavoittuvaisuuden myöntäminen itsessä ole pois maskuliinisuudesta tai päinvastoin. Voiman ja herkkyyden integroiminen osaksi itseä on erityisen olennaista henkisen tasapainon kannalta. Perinteisesti miehiä on kasvatettu olemaan ensisijaisesti voimakkaita ja kovia, eikä herkkyyttä ja haavoittuvaisuutta ole useinkaan arvostettu. Myöhemmin monet miehet ovat tästä liiallisesta maskuliinisuuden korostamisesta saaneet vastareaktion ja hylänneet voimansa ja halunneetkin vaalia ennemmin herkkää ja feminiiniä puolta itsessään. Tässä työpajassa tutkimme suhdettamme voimaan ja herkkyyteen ja tarkastelemme, miltä osin voisimme integroida näitä laatuja itseemme vielä täydemmin. Työpaja sopii kaikille mieskehollisille ja sisältää kehollisia harjoituksia sekä puheharjoituksia.

(M) VAIN MIESKEHOLLISILLE (T) SYVÄÄ TUNNETYÖSKENTELYÄ (K) SISÄLTÄÄ KOSKETUSTA

Loving Tantric Domination – Tantrinen dominointi ja antautuminenn

Loving Tantric Domination -työpajassa tutkitaan mitä avautuu kun tantrinen läsnäolo ja rakkaus tuodaan mukaan dominointi- ja antautumisharjoitukseen, ja kuinka vapaaksi ja täydeksi voit kokea itsesi päästessäsi toteutumaan näin. Bdsm-kulttuurista tutumpien dominoinnin ja antautumisen tuominen tantraan on hyvin antoisa ja rikas mahdollisuus. Bdsm-elementtien tuominen harjoitukseen mahdollistaa meille usein haastavien ja jopa häpeällisten puolien tutkimista itsessämme. Nämä meissä todelliset, mutta usein varjoissa lymyilevät puolet estävät meitä olemasta kokonaisia ja näin ollen autenttisia ja vapaita. Meillä jokaisella on tutkittavaa vallan, hallinnan ja ottamisen, sekä antautumisen, alistumisen ja sallimisen dynamiikoissa. Tantrisen läsnäolon ja turvallisen ja rakkaudellisen tilanpidon tuominen dominoinnin ja antautumisen vuoropuheluun mahdollistaa näiden puolien sallimisen ja näkyväksi tulemisen, ja sitä kautta vapauden olla yhä kokonaisempia itsessämme.

Yhdessä Maria Rosa P:n kanssa

(T) SYVÄÄ TUNNETYÖSKENTELYÄ, (S) SEKSUAALISTA SISÄLTÖÄ, (K) SISÄLTÄÄ KOSKETUSTA, (A) VAPAAVALINTAISTA ALASTOMUUTTA Soveltuu parhaiten, jos kokemusta (kehollisesta)tantrasta ja/tai bdsm:stä ennestään

Hoidot

De-armouring

Tässä intuitiivisessa ja syvässä, niin emotionaalista, henkistä, psyykkistä kuin seksuaalistakin olemuspuolta hoitavassa kehoterapiassa yhdistyvät kosketuksellinen hoito oppimieni eri hoitomuotojen kautta sekä rummun syventävä, maadoittava ja eheyttävä värähtely. De-armouringin menetelmin avaan kehosta tunnelukkoja ja hoidan energiakeskuksia hitaalla, kuuntelevalla, syvällä kosketuksella. Kosketuksellisen hoidon vaikutusta syvennän rummun maadoittavalla, eheyttävällä ja voimauttavalla värähtelyllä. Hoito voidaan tehdä osin tai kokonaan alastomalle keholle tai kankaan läpi.

De-armouring hoito 120min 150€

Tantrinen hieronta

Tantrinen hieronta on monipuolinen kosketushoito ja siinä voidaan valita erilaisia lähestymistapoja esimerkiksi hellän kosketuksen, kannattelevan ja turvallisen kosketuksen, tai sensuellin ja seksuaalienergiaa herättelevän kosketuksen kautta. Alkukeskustelussa hoidon tyyli, sisältö ja rajat sovitaan yhdessä. Hoitoon tulemisen syitä voi olla monenlaisia ja erilaisten kosketuksen laatujen kautta voidaan lähestyä muun muassa teemoja kuten kehoyhteys ja oma kehonkuva, antautuminen ja vastaanottaminen, turvallinen ja läsnäoleva kosketus, nautinto, aistillisuus ja seksuaalisuus.

Tantrinen hieronta 120min 150€

Valmennus

Tarjoamani valmennus tarkoittaa 1:1 työskentelyä, missä luon turvallisen, avaran ja hyväksyvän tilan sinulle jakaa luottamuksellisesti elämäsi haastekohdista ja niistä teemoista, mihin kaipaisit saada apua, ja missä haluaisit päästä jo eteenpäin. Työkaluina valmennuksessa käytän vaihtelevasti mielikuva- ja hengitysharjoituksia, voimakkaita kysymyksiä, mentorointia, sekä tantraharjoituksia. Lisää tukea muutoksen polulle saamme rajoittavien ydinuskomusten uudelleenohjelmoinnista. Tässä tapahtumassa tarjoan myös parivalmennusta 100€/120min!

Valmennus 90min 100€

Tutustu Janneen: