Maria Rosa P. @ WHF

Tantraohjaaja

Maria Rosa P. tantraohjaaja ja de-armouring -hoitaja ja -kouluttaja. Maria Rosa on tulta ja tappuraa, luova ja virtaava. Hän on rakastava, antautuva ja palveleva. Hän on sinun palveluksessasi. Hän on herkkä, tunteva ja intuitiivinen. Hän on kiinnostunut syvästä ja pimeästä, valosta ja varjoista, ihmisen monista osista, jotka saavat kaikki olla yhtäaikaa. Hän on kiinnostunut siitä kuinka kärsimys ja onnellisuus yhdessä luovat täyden elämän kokemuksen.

Maria Rosa tekee kutsumustyötänsä, joka on hänen tarkoituksensa. Hän tekee vain asioita, joihin hänellä on kutsu ja jotka ovat hänelle totta. Tilanpito ja ohjaus ovat osa hänen tarkoitustaan täällä. Sen tilan luominen, jossa saa paljastua ja joka kutsuu astumaan itseensä yhä autenttisemmin. Tilan, jossa pyhä ja tosi saavat elää ja toteutua. Tilan, jossa Eros saa toteutua. Tilan, jossa Rakkaus on totta.

Tällä hetkelle hän vaikuttaa erityisesti luomallaan Jatkoluokalla, jossa hänen kuuluu toteutua, kukoistaa ja palvella juuri nyt.

Työpajat

Holy and Broken – Ihmisen pyhyys ja fragmentaarisuus

Kuinka pitää tilaa sekä pyhyyden kokemukselle meissä, että kaikelle inhimillisen keskeneräiselle ja rikkinäiselle yhtäaikaa. 

Me kaikki olemme jakaantuneet useaan osaan kokemustemme myötä, olemme tällä tavoin fragmentoituneita. Kuinka oppia ottamaan kaikki nämä osamme rakkautemme piiriin, ymmärtää ettei meissä ole alempaa tai ylempää vaan kaikki kuuluu yhteen pyhään ja tarkoituksenmukaiseen kokonaisuuteen. 

Millaisia osia sinussa on elossa juuri nyt? Voitko tuoda nämä osat näkyville ja antaa hyväksynnän ja rakkauden integroida olemustasi? Kuinka autenttinen voit olla? Mitä lävitsesi haluaa virrata, jos sallit sen? 

Tässä työpajassa tutkitaan ihmiskokemuksen fragmentaarisuutta ja pyhää kokonaisuutta.  Lisäksi tutkimme, kuinka voimme avautua yhteiselle kentälle ja kohti kaikkeutta, pyrkimättä eroon inhimillisestä kivusta ja kaikesta siitä, mitä itsessämme on vielä vaikea hyväksyä. Kuinka pitää tilaa sille kaikelle samaan aikaan, yhdessä.

Yhdessä Antti Virolaisen kanssa

(T) SYVÄÄ TUNNETYÖSKENTELYÄ Työpajaan osallistumista tukee edeltävän Innerdance-työpajan käyminen, mutta se ei ole edellytys osallistumiselle

Loving Tantric Domination – Tantrinen dominointi ja antautuminenn

Loving Tantric Domination -työpajassa tutkitaan mitä avautuu kun tantrinen läsnäolo ja rakkaus tuodaan mukaan dominointi- ja antautumisharjoitukseen, ja kuinka vapaaksi ja täydeksi voit kokea itsesi päästessäsi toteutumaan näin. Bdsm-kulttuurista tutumpien dominoinnin ja antautumisen tuominen tantraan on hyvin antoisa ja rikas mahdollisuus. Bdsm-elementtien tuominen harjoitukseen mahdollistaa meille usein haastavien ja jopa häpeällisten puolien tutkimista itsessämme. Nämä meissä todelliset, mutta usein varjoissa lymyilevät puolet estävät meitä olemasta kokonaisia ja näin ollen autenttisia ja vapaita. Meillä jokaisella on tutkittavaa vallan, hallinnan ja ottamisen, sekä antautumisen, alistumisen ja sallimisen dynamiikoissa. Tantrisen läsnäolon ja turvallisen ja rakkaudellisen tilanpidon tuominen dominoinnin ja antautumisen vuoropuheluun mahdollistaa näiden puolien sallimisen ja näkyväksi tulemisen, ja sitä kautta vapauden olla yhä kokonaisempia itsessämme.

Yhdessä Janne P:n kanssa

(T) SYVÄÄ TUNNETYÖSKENTELYÄ, (S) SEKSUAALISTA SISÄLTÖÄ, (K) SISÄLTÄÄ KOSKETUSTA, (A) VAPAAVALINTAISTA ALASTOMUUTTA Soveltuu parhaiten, jos kokemusta (kehollisesta)tantrasta ja/tai bdsm:stä ennestään

Tutustu Rosaan: