Markus Savander @ WHF

Psykologi, Tantric Life Coach

Markus on psykologi, Tantric Life Coach sekä TLC De-armouringhoitaja. Hän valmistui Tantric Life Coachiksi kesällä 2021 sekä De-armouringhoitajaksi alkuvuodesta 2023. Ohjaajana Markus on useimmiten rauhallisen lempeän jämäkkä. Hän on usein ulkoisesti suhteellisen vähäeleinen, mutta sisältä herkästi tunteva ja vahvasti intuitiivinen. Omintakeinen huumori saattaa yllättää osallistujat puun takaa! Markusta kiehtovat avoin ja totuudellinen kommunikaatio, kokonaisvaltainen kohtaaminen ihmisten välillä sekä elämän tummempien sävyjen tutkiskelu. Tantrassa Markusta kiehtoo kokemuksellisuus, kokeiluvuus, sallivuus sekä rajojen venyttäminen toisaalta niiden selkiyttäminen. Wild Heart Academyn lisäksi Markus opiskelee kaula-tradition shaiva-shakta-tantraa Shakta-joogakoulussa.

Työpajat

Häpeästä hyväksyntään

Häpeä syntyy kohtaamattomuudesta. Meillä on tarve liittyä toisiin. Kun tämä tarpeemme torjutaan, meissä herää häpeää ja sen myötä kokemus arvottomuudesta ja kelpaamattomuudesta. Toistuvasti torjutuksi tuleminen saa meidät peittämään tarvitsevuutemme ja haavoittuvuutemme. Suojelemme itseämme kokemasta torjuntaa ja rakennamme päällemme suojamuurin, joka voi ottaa erilaisia muotoja: eristäytyminen, masennus, hyökkääminen, addiktiot, itsekritiikki tai perfektionismi tai jopa itsetuhoisuus. Tarvitsemme sellaista yhteyttä toisiin, jossa voimme kokea tulevamme hyväksytyksi ja arvostetuksi. Koska häpeä on luonteeltaan sosiaalinen tunne, sen kohtaaminen ja siitä vapautuminen tapahtuu myös sosiaalisessa kontekstissa. Häpeästä irtaudutaan puhumalla ja kohtaamalla. Häpeää koetaan myös terveessä mielessä, jolloin se voidaan liittää vaatimattomuuteen, nöyryyteen ja empatiaan. Näin ollen häpeästä ei tarvitse päästä kokonaan eroon, mutta haitallisesta, rajoittavasta häpeästä on hyvä pyrkiä irti.

(T) SYVÄÄ TUNNETYÖSKENTELYÄ (K) SISÄLTÄÄ KOSKETUSTA

Hoidot

De-armouringhoito

Hoito sisältää kehon faskioiden eli lihaskalvojen käsittelyä koko kehon alueelta. Hoito painottaa hidasta ja läsnäolevaa etenemistä. Otteet sisältävät esimerkiksi hitaita liukuja ja triggerpisteiden painamista. Kosketus on arvostavaa ja kiireetöntä. Hoitajan läsnäolo luo hoidettavalle tilaa stressistä ja jännityksestä palautumiselle sekä mahdollisesti myös traumojen kohtaamiseen kehossa. De-armouring on menetelmä, joka mahdollistaa kehoon jääneiden, fyysisten, emotionaalisten ja henkisten lukkojen avautumista ja siinä mielessä se eheyttää,vahvistaa ja integroi kehon ja mielen yhteyttä. Hoidot voivat sisältää myös genitaalialueen sekä suun alueen käsittelyä. Nämä ovat alueita, joita perinteisessä hieronnassa ei yleensä käsitellä ja samalla alueita, joihin kerääntyy paljon emotionaalisia tai seksuaalisuuteen liittyviä jännitteitä, stressiä ja traumoja. Turvallinen ja hyväksyvä kosketus kyseisille alueille voi olla todella vapauttavaa ja parantavaa. Genitaalialueiden hoidosta sovitaan aina ennen hoidon aloittamista. Hoidossa yhdistyvät hoitajan rakkaudellinen ja hyväksyvä läsnäolo sekä anatominen ymmärrys ja toimivat tekniikat, mikä tekee hoidon lähestymistavasta hyvin kokonaisvaltaisen.

De-armouringhoito 80min, 80e

Tantrinen valmennus

Tantrisessa valmennuksessa kohdataan ja keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti sekä tehdään tarpeen mukaan meditatiivisia ja eläytyviä harjoituksia sekä erilaisia tantrisia harjoituksia. Tantrisuutta valmennukseen tuo aistillisuuden ja kehokokemuksen tutkiminen ja vahvistaminen sekä seksuaalisuuden ja seksuaalienergian hyväksyminen ja käsittely osana hyvinvointia ja terveyttä. Valmennus voi sisältää muitakin elementtejä, kuten sisäisen lapsen eheyttämistä, feminiinisen ja maskuliinisen olemuspuolien tarkastelua, tunteiden kehollista kohtaamista, hyväksymisen ja myötätunnon kehittämistä itseä kohtaan, tunnelukkojen purkamista ja läsnäolon vahvistamista ja syventämistä. Menetelmät ja lähestymistavat määrittyvät valmennuksen aikana asiakasta kuunnellen ja kunnioittaen. Keskeisin parantava tekijä valmennuksessa on valmentajan asettuminen ehdottoman hyväksynnän tilaan, jossa asiakkaan on mahdollista tuoda näkyväksi aiemmin peitettyjä tai kiellettyjä puolia itsestään. Markuksella on vuosien kokemus yksilöasiakastyöstä psykologina, joten valmentajana hän kantaa mukanaan psykologin työkalupakkia tantrisen lähestymistavan lisäksi. Valmennuksessa kulkeekin koko ajan mukana psyykkisen hyvinvoinnin kokonaisvaltainen huomioiminen ja maanläheinen inhimillisyys.

Tantrinen valmennus 60min 66e

Intuitiivinen kehomielihoito

Intuitiivinen kehomielihoito: Tässä hoidossa kohdataan ja eheytetään kehomieleen juurtuneita kipuja, rajoittavia uskomuksia tai menneitä kokemuksia. Menetelmät sisältävät energiahoitoa (kevyttä kosketusta keholle) sekä tarvittaessa ohjattua meditaatiota, rummutusta ja ääntä. Energiahoitoa sisällytetään kaikkiin hoitoihin, muut menetelmät valikoituvat hoitotilanteessa hoidettavan tarpeiden mukaan. Hoidon avulla on mahdollisuus edistää stressin lievittymistä ja syvää rentoutumista sekä kokonaisvaltaista eheytymistä fyysisen kehon sekä emotionaalisten ja spirituaalisten ulottuvuuksien saralla.

Intuitiivinen kehomielihoito 45min 50e

Tutustu Markukseen: