Niina/ SUN Tantra @ WHF

SUN Kanssakulkija

Niina Nalli on yrityksessään Tantric Life Coach ja De-armouring hoitaja. Päivätyönään hän toimii kriisi- ja perhetyöntekijänä pakolaisille. Niinan intohimimona on työskentely erilaisten ryhmien kanssa. Intohimoaan hän pääsee toteuttamaan SUN Tantrassa Kanssakulkijana tantra-illoissa, työpajoissa, retriiteillä ja SUN Vuodella. Niina kokee tärkeäksi omassa työssään korostaa ihmisyyttä, sen kokemista ja elämistä täydesti. Täydesti eläminen tapahtuu ensin kehollisuuden ja tunteiden kautta. On ensin ymmärrettävä ja tiedostettava mitä minussa tapahtuu, kuka minä olen, mitä minusta on? Mitä rakenteita en enää tarvitse suojakseni ja mistä osista itsessäni tulen tietoisemmaksi? Sisäisen turvan löydyttyä omasta kehosta on henkisyyden ja eri transpersoonallisten tasojenkin tutkiminen turvallisempaa kun turva löytyy itsestä eikä sitä tarvitse hakea ulkopuolelta. Niina opiskelee Grof Breathworkkia kansainvälisessä koulutuksessa, joka päättyy toukokuussa 2025.

Työpajat

Epäkypsästä kypsään tietoiseen olemiseen

Usein epäkypsä käytös on selviytymistä. Kun lapsi ei ole saanut tarvitsemaansa tukea kasvuun ja kannatteluun läpi lapsuuden, murrosiän ja nuoren aikuisuuden, hän voi toimia ikäistään epäkypsemmällä tavalla. Tunne-elämältään epäkypsä aikuinen käyttäytyy usein lapsellisesti siten, ettei hän ota vastuuta omista teoistaan ja tunteistaan. Läsnäolo avaa sisäistä maailmaa, jota usein väistellään elämässä. Työpajassa tutkimme meissä olevia kypsiä ja epäkypsiä osia. Erityisesti epäkypsistä osista emme edes haluaisi olla tietoisia, mutta niiden paljastuminen ja hyväksyminen vapauttaa meitä elämään rennommin ja totuudellisemmin itselle sekä muille. Teemme työpajassa erilaisia läsnäolo-, kohtaamis- ja kosketus harjoituksia joko yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Jokainen saa tuntea, kokea ja olla työpajassa juuri sellainen kuin siinä hetkessä on. Kaikki tunteet ja tuntemukset saavat tulla näkyväksi ja kuulluksi. Tervetuloa tutustumaan itseesi!

(K) SISÄLTÄÄ KOSKETUSTA (A) VAPAAVALINTAISTA ALASTOMUUTTA

Hoidot

De-armouring

De-armouring on hoitomuoto, jossa vaikutetaan kehon panssariin. Elämässä koetut tunteet, stressi, jännitys ja traumat jättävät jälkensä pakkautumalla ja kovettamalla kehon faskiaa luoden kehoon kohtia, jotka voivat olla kireitä, kipeitä tai tunnottomia. Keho voi purkaa omaa panssariaan hoidon aikana liikutuksen, naurun tai tärinän kautta. Joskus pelkkä läsnäolo ja kosketus riittää. Henkilökohtainen mielenkiintoni ja osaamiseni on traumat ja tunteet; fyysiset, psyykkiset, muut selittämättömät kivut ja somaattiset oireilut.

De-armouring 1h / 60€

Tantrinen valmennus

Tantrinen valmennus on hyvä vaihtoehto tutkia ja selkeyttää jotakin elämäntilannetta tai haastavaa asiaa. Valmennus voi sisältää keskustelun lisäksi kehollisia menetelmiä, rentoutumista, leikkiä ja kaikkea sitä mikä on juuri silloin tärkeää. Syvennymme vallitsevaan hetkeen ja etenemme kulloistenkin tarpeiden mukaan. Toisinaan voi olla tärkeintä tulla kuulluksi, nähdyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin olet ja tässä valmennus palvelee hyvin.

Tantrinen valmennus 45min / 45€

Tutustu Niinaan: