Janne P

Tantra on ulkoisista ohjelmoinneista vapautumista siksi, joka jo olet sisimmässäsi. Rajoittavatko jotkin kokemukset ja uskomukset onnellisuuttasi, ja sallitko itsellesi rakkauden, menestyksen tai virheet? Näiden ja muiden kysymysten äärellä, olen tukenasi koko sielullani.

Minusta
Nimeni on Janne P. Olen tantristen hoitojen ammattilainen, de-armouringhoitaja ja -kouluttaja, retriittiohjaaja, henkinen valmentaja ja jäsenkorjaaja (alempana lisää taustastani), ja mitä vielä. Olen myös aviopuoliso, isä ja isäpuoli. Yhdessä vaimoni Maria P:n kanssa koulutamme Suomessa De-armouringhoitajia, sekä ohjaamme yhdessä ja erikseen myös työpajoja ja retriittejä. Suurin tahtoni työni suhteen on palvella rakkautta tässä maailmassa. Elämäni kulmakiviä on sielusta käsin toimiminen ja työssäni korostuvat läsnäolo, myötätunto, kehollisuus ja intuitio. Näiden pohjalta kohtaan jokaisen asiakkaani yksilönä.

Työskentelystä
Piilotettujen, häpeällisten ja nolojen osien, sekä pelkojen myöntäminen itselleni ja muille ovat olleet välttämättömiä askeleita häpeästä ja pelosta vapautumisen tiellä, kohti vapaampaa omaa itseäni.
Tähän haluan työssäni kannustaa myös muita.

Tämän kaltainen oman inhimillisyyteni ja rajallisuuteni hyväksyminen, sekä toisaalta oman potentiaalini löytäminen ovat lisänneet rohkeutta ja kyvykkyyttä kohdata myös muut ihmiset aidosti, kaikkine hienouksineen ja haasteineen, kaikkine kipeine tarinoineen.

Tällä hetkellä tärkeimpiä teemoja työskentelyssäni ovat
– lapsuustraumat ja muu traumatyöskentely
– häpeän tunnistaminen, myöntäminen ja siitä vapautuminen
– herkkyys ja haavoittuvaisuus
– voima ja seksuaalisuus voimavarana

Tantrasta
Vuosien varrella tantran perimmäistä antia on minulle ollut johdatus läsnäoloon, joka mahdollistaa pysähtymisen niin itsen kuin toisenkin äärelle, ilman ohjelmointeja ja tuomintaa. Läsnäolon lahjoina oivaltaminen, myöntäminen ja hyväksyminen ovat minulle tärkeimpiä avaimia muutoksessa. Vastuun ottaminen omasta toiminnasta ja omista tunteista ovat muutoksen liikkeelle paneva voima.

Minulle tantra on sipulin kuorimista, itsensä paljastamista itselleen, kerros kerrokselta. Se on myös vastuun ottamista minusta itsestäni, omien rajojeni ja halujeni tunnistamista, omien haasteiden ja vahvuuksien hyväksymistä sekä oman keho-tunne-mieli-kokonaisuuden ymmärtämistä ja kohottamista. Tantra merkitsee minulle myös rakkauden ja pelon oivaltamista ja tuntemista omassa elämässäni, ja jokaisen ihmisen elämässä, voimakkaina laatuina, ja niiden välillä keinuttelua. Milloin sinä valitset toimia rakkaudesta, ja milloin pelosta käsin?

Minusta lisää
Psykofyysinen hyvinvointi on ollut minulle tärkeää nuoruudesta lähtien ja tämän vuoksi opiskelin ensin luonto- ja ympäristöalaa ja heti perään kalevalaista jäsenkorjausta. Tämän osaamisen puitteissa olen tehnyt useita satoja hoitoja erilaisten kehojen parissa. Ihmisten kohtaaminen on minulle tuttua ja luontevaa, ja suhtaudun jokaiseen henkilöön yksilöllisesti ja kunnioittavasti. Tantran myötä minulle on muodostunut laajempi käsitys ja ammattitaito ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueista, sekä traumaattisten kokemusten vaikutuksesta tunne-elämään ja itsetuntoon. Olen herkkä ja aistiva olemukseltani, mutta samalla vahvasti kehossa ja läsnäolossa.

Valmistuin kaksivuotisesta Tantric Life Coach -koulutuksesta (2019) tantraohjaajaksi, -hoitajaksi ja tantrisen elämäntaidon valmentajaksi. Myöhemmin minulle on karttunut paljon kokemusta ohjaamisesta ja tilanpidosta pidemmillä ja lyhemmillä retriiteillä. Keskityn tällä hetkellä ennen kaikkea hoitojen tekemiseen ja työpajojen ohjaamiseen. Voit myös tulla minulle valmennukseen ja yksityissessioon yksin tai yhdessä. Olen hakenut lisäoppia valmentamiseen vuoden pituisessa Valmentamon LCF Life Coach- koulutuksessa. Minua voi myös pyytää pitämään työpajoja erilaisiin tilaisuuksiin.

Palveluni

 • De-armouring -hoidot
 • Tantrinen hieronta
 • Tantrinen yksilö- ja pariohjaus
 • Valmennukset (yksilö, parisuhde, seksuaalisuus, muut elämän osa-alueet)
 • Työpajat ja retriitit

Osaamisalueet

 • Voima
 • Haavoittuvaisuus
 • Seksuaalisuus ja seksi
 • Sisäinen lapsi
 • Häpeän aiheet
 • Perfektionismi
 • Eläin-mieli-sielukokonaisuus
 • Maskuliini-feminiinidynamiikka
 • Rakkaus ja ihmissuhteet

DE-ARMOURING -HOIDOT – Nykytiedon valossa on käynyt entistä selvemmäksi, kuinka kehon eri osat varastoivat ilmaisemattomia tunteita ja traumatisoivia kokemuksia, jotka ovat olleet tapahtumahetkellä liian suuria käsiteltäväksi. De-armouring -hoidoissa on tarkoituksena vapauttaa ihmisen tunne- ja traumakehoa, eli rentouttaa ns. tunnepanssaria vanhoista jännityksistä. Nämä jännitykset voivat ilmetä fyysisinä muutoksina ja vaivoina, tai yhtälailla pelkoina ja psykosomaattisena ahdistuksena ja oireiluna erilaisissa tilanteissa, vaikka mieli ”olisikin jo käsitellyt” kyseisen asian.

De-armouring -hoito tehdään lempein, mutta vaikuttavin ottein ja hyvässä kommunikaatiossa asiakkaan kanssa. Kehoa hoidetaan faskiaa, eli sidekudosta, sekä hermostoa rentouttamalla ja olemalla intuitiivisesti läsnä kehon äärellä, rakkaudella ja kunnioittaen, hyväksyen kaiken, mitä sieltä nousee. Hoidossa kiinnitetään monesti huomiota myös herkempiin kehon osiin, kuten palleaan, kaulaan ja lantioon, jotka helposti “säikähtävät” ja jännittyvät järkyttyessämme tai kokiessamme pelkoa tai esimerkiksi fyysistä kaltoinkohtelua. Kehomme siis reagoi psyykkisiin ja emotionaalisiin tilanteisiin. Tällaiset tunnetilat voivat usein jäädä lukkoon niin psyykeen kuin myös kehomme eri osiin. Voi olla, että mieli selviytyy tilanteesta joskus paremmin, mutta kokemukset jäävät silti kehoon ja kehomuistiin. Ne voivat puolestaan heijastua takaisin ajatteluun, itsetuntoon ja koko minäkuvaan ja käsitykseen maailmasta ja muista ihmisistä. Näitäkin alueita lähestytään hoitosessioissa yhteisymmärryksessä, kuuntelevasti ja kunnioittavasti.

Erityispiirteen de-armouring -hoitoon tekee se, että sovittaessa ja tilannekohtaisesti siinä voidaan hoitaa myös genitaalien alue. Seksuaalisuuden alueille liittyvät traumat, haasteet ja häpeän aiheet ovat hyvin yleisiä jonkin asteisina lähes kaikilla ihmisillä sukupuoleen katsomatta. Ne voivat vaikuttaa omaan seksuaali-identiteettiin ja koko minäkuvaan syvästikin ja sitä kautta kokonaishyvinvointiin ja elinvoimaisuuteen. Tunnottomuus, haluttomuus, yhdyntäkivut, erektio-ongelmat ja orgasmihaasteet ym. ovat kaikki aiheita, mihin voi olla suurta apua genitaalien de-armouringista. Kun tällaisiin aiheisiin liittyvistä kehollisista tunnetaakoista ja häpeän aiheista vapautuu, se avaa mahdollisuuksia myös uudenlaiselle nautinnon kokemiselle. Genitaalien de-armouring tapahtuu lempeästi, neutraalisti ja ennen kaikkea terapeuttisesti, ja ainoastaan asiakkaan toiveesta.

INTUITIIVINEN TANTRINEN HIERONTA – De-armouring-hoitojen lisäksi teen intuitiivisia tantrisia hoitoja, joiden luonne on de-armouring -hoitoa vapaampi ja otteet virtaavampia. Näissä hoidoissa voin sovitusti ottaa erilaisia lähestymistapoja esimerkiksi hellän kosketuksen, kannattelevan ja turvallisen kosketuksen tai sensuellin ja seksuaalienergiaa herättelevän kosketuksen kautta. Erilaisten kosketuksen ja olemisen laatujen kautta voidaan lähestyä hyvin erilaisia teemoja. Hoitajan rooli on aina palveleva ja asiakasta varten, eikä hän ota hoidosta itselle mitään.

Erilaisten kosketuksen laatujen kautta voidaan lähestyä hyvin erilaisia teemoja, kuten turvallisen tai läsnäolevan kosketuksen vastaanottaminen, hellyyden ja nautinnon salliminen itselle, tai seksuaalisen nautinnon kokemiseen haasteet. Joillekin meistä voi olla täysin vierasta sellainen kosketus, joka ei vaadi tai halua sinulta mitään, eikä velvoita sinua mihinkään. Se vain on ja tapahtuu, itse määrittelemissäsi rajoissa ja osoittaa sinulle hellyyttä, hyväksyntää ja läsnäoloa, jolloin saat tuntea kehosi eläväisenä, huomioituna ja arvostettuna.

Tunnetko kehosi eri osat ja osaatko arvostaa niitä?

Toisille voi olla tärkeää vastaanottaa turvallista ja maadoittavaa kosketusta, joka on kannattelevaa ja viestii sinulle ”ei ole mitään hätää”, ”olet turvassa”, ”olet rakastettu”. Tällainen viesti ja hoitajan energia yhdessä esimerkiksi hengityksen ohjaamisen kanssa voi auttaa sinua saamaan korjaavia kokemuksia lähellä olosta ja pidellyksi tulemisesta, tai vaikka tuntemaan oman herkkyyden ja haavoittuvuuden paremmin.

Myös seksuaalienergia, jokaisen ihmisen pyyteetön seksuaalisuus, on yksi merkittävä osa elinvoimaa ja sen virtaavuus on yhteydessä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Miten paljon meillä voikaan olla erilaisia häpeän aiheita ja ”blokkeja” omaa kehoamme ja seksuaalisuuttamme kohtaan ja miten paljon oman näköistäsi varmuutta ja elinvoimaa sieltä voidaan vapauttaa ja saada liikkeelle! Herättelevä ja virtaava, ja samalla epähenkilökohtainen kosketus turvallisessa ympäristössä voi olla omiaan avaamaan näitä lukkoja ja parantamaan luonnollista virtaavuuden tilaa.

Hoitajana minulla on valmennukselliset ja vahvat tilanpidolliset valmiudet, jotta kaikelle, mikä hoidon aikana mahdollisesti tulee esiin, on tilaa. Herkät ja vaikeatkin aiheet mahtuvat keskustelun ja ilmaisun piiriin. Teen yllämainittuja hoitoja ikään tai sukupuoleen katsomatta. Olet tervetullut hoitoihin myös ilman haasteitakin, ihan vain stressin lievitykseen tai jos haluat tutustua työskentelyyni!

VALMENNUKSET – Eletyn elämän kokemukset lapsuudesta lähtien tallentuvat mieleen ja itsetuntoon uskomuksina ja toimintamalleina. Ne voivat olla kannustavia ja eteenpäin vieviä uskomuksia tai ne voivat olla hyvinkin rajoittavia oman vapaan ja luonnollisen olemuksesi kannalta. Rajoittaviin uskomuksiin liittyy usein monenlaisia pelon ja häpeän aiheita ja ne voivat vaikuttaa hyvin laaja-alaisesti elämän valintatilanteisiin ja koko elämänpolun muotoutumiseen. Esimerkiksi ”en voi pukeutua villisti ja tanssia riehakkaasti koska pienenä vanhempani arvostelivat tyyliäni ja koulussa kaverit nauroivat minulle”. Tällaisten asioiden tutkiminen ja sanallistaminen on erityisen tärkeää uskomuksien muuttamisessa, ja hyväksynnän saaminen joltain toiselta ihmiseltä näille asioille kannustaa vapautumaan niistä. Se onnistuu parhaiten turvallisessa, hyväksyvässä ja kannattelevassa ympäristössä ammattitaitoisen ihmisen kanssa.

Varjopuolien hellävarainen tarkastelu, sekä toisaalta myös ratkaisukeskeisyys, omien voimavarojen tunnistaminen ja rajoittavien uskomusten “uudelleenohjelmointi” erilaisin harjoituksin ja valmennusmenetelmin voivat tuoda sinulle lisää näkökulmia ja inspiraatiota ja ennen kaikkea voimavaroja muokata asenteitasi ja elämän sisältöä sellaiseksi, joka palvelee sinun hyvinvointiasi ja auttaa luomaan elämästäsi ja itsestäsi juuri sinun näköisen.

TYÖPAJAT JA RETRIITIT – Pidän myös kursseja, työpajoja ja retriittejä erilaisilla teemoilla. Työpajat sisältävät lähes aina piirijakamista, kehon lämmittelyä ja tantrisia harjoituksia. Harjoitukset toimivat eräänlaisina instrumentteina, joiden avulla osallistujat voivat tutkia omaa henkilökohtaista suhdettaan kunkin harjoituksen ja työpajan sisältämiin teemoihin. Siten on myös mahdollista oppia itsestään jotain uutta. Näkyväksi tuleminen itselle ja nähdyksi tuleminen toisille lisää rohkeutta olla autenttinen oma itsesi muuallakin maailmassa.

Minulle työpajoissa ja kursseilla on tärkeää, että kaikki osallistujat kokevat olevansa hyväksyttyjä sellaisena kuin ovat. Minulle on myös erityisen tärkeää, että osallistujat kokevat olevansa turvallisessa paikassa työpajoissani. Rakkaudellinen tilanpito ja läsnäolo, sekä ”vaikeiden” aiheiden normalisointi ovat elementtejä, jotka ovat esillä ohjaajan työssäni.

Olet tervetullut hoitoihin ja työpajoihin myös ilman, että asioiden pitäisi olla huonosti tai että haluaisit tehdä syvintä mahdollista traumatyöskentelyä. Olet tervetullut myös ihan vain stressin lievitykseen tai jos haluat tutustua työskentelyyni!

Tule sellaisena kuin olet!

Ota yhteyttä jannepmeetingyou@gmail.com

Seuraa https://www.facebook.com/JanneP.MeetingYou 

 • Tampere